Velkommen til Mollerup Møllelaug I/S

2017 - Nyheder mv.

          30/01.: Vi venter stadig på tinglysningen går i orden.

 

 

 

Velkommen til Mollerup Møllelaug I/S

 

Efter 2 på hinanden generalforsamlinger er det enstemmigt besluttet at mølles skal sælges, og bestyrelsen har madat hertil.

 

Vindmøllen er nu solgt.

de nye ejere overtog møllen den 30/09-2016

Den er solgt til Win1

Salgsprisen mv. vil blive sendt med slutopgørelsen her i December måned.

Pr. 01/10-2016 er selskabet i sin form opløst.

 

DET ER VIGTIGT AT I OPLYSER TIL BOGHOLDEREN,
HVIS JERES Bankforbindelser er ændret, evt. nye kontomumre mv.
Hvis i har ændringer til Adressen / kontonummer SKAL i sende det på understående Mail-Adresse.
Bogholderens mail adresse = Ravnborg56@gmail.com
 

er bank eller kontonummeret forkert, kan det bevirke at der ingen penge kommer til Jer.

NB: Den slutudlodning der her kommer er SKATTEFRIT !