Velkommen til Mollerup Møllelaug I/S

01/03-2017 - Nyheder mv.

Kære mølleanpartshavere

Hermed en status på møllehandlen og udlodning af I/S’s aktiver:

Da vi på 2. ekstraordinære generalforsamling den 7. juni 2016, tog beslutningen om at sælge møllen, har det været op ad bakke.

Bestyrelsen så hele processen som en formsag, men der kom meget imellem. Vi er lige så utålmodige som alle I andre, for at få en afslutning på salget og afvikling af Mollerup Møllelaug.

Først var der selvfølgelig forhandlinger, for at opnå den bedste pris.
Den fik vi så hos Wind1. 325.000 kroner.
De overtog møllen den 1. oktober 2016, og indsatte samme dag købssummen på en spærret konto i vores navn i Frøslev Mollerup Sparekasse.
Beløbet kan først frigives, når papirerne er i orden. Dvs. tinglysningen.

Det er så her alle problemer opstår.
Der er 3 parter i det her: Wind1, jordudlejren og os.
Når det er i orden det ene sted, er der ting, tinglysningen mangler fra en anden part.

I skrivende stund, er vi fortrøstningsfulde, som vi har været så mange gange, for at tinglysningen har det, de skal have for at afslutte sagen.

Vi kan kun beklage, men det hele er ude af vore hænder.
Så snart vi kan få beløbet i sparekassen frigivet, vil der blive lavet en endelig opgørelse til jer, og det beløb i skal have, vil derefter hurtigst blive overført til jeres konto.

Tjek lige, at kasseren Mogens Ravnborg har det rigtige kontonummer, ellers, uanset, send det han skal benytte til mail: ravnborg56@gmail.com

PVB

Ib Madsen

____________________________________________________________________________________

2017 - Nyheder mv.

          30/01.: Vi venter stadig på tinglysningen går i orden.

____________________________________________________________________________________

Velkommen til Mollerup Møllelaug I/S

 

Efter 2 på hinanden generalforsamlinger er det enstemmigt besluttet at mølles skal sælges, og bestyrelsen har madat hertil.

____________________________________________________________________________________

Vindmøllen er nu solgt.

de nye ejere overtog møllen den 30/09-2016

Den er solgt til Win1

Salgsprisen mv. vil blive sendt med slutopgørelsen her i December måned.

Pr. 01/10-2016 er selskabet i sin form opløst.

 

DET ER VIGTIGT AT I OPLYSER TIL BOGHOLDEREN,
HVIS JERES Bankforbindelser er ændret, evt. nye kontomumre mv.
Hvis i har ændringer til Adressen / kontonummer SKAL i sende det på understående Mail-Adresse.
Bogholderens mail adresse = Ravnborg56@gmail.com
 

er bank eller kontonummeret forkert, kan det bevirke at der ingen penge kommer til Jer.

NB: Den slutudlodning der her kommer er SKATTEFRIT !